Vol 2, No 2 (2008)

Ekonomi Islam pasca Disahkannya Undang-Undang Perbankan Syari’ah No. 21 Tahun 2008

Table of Contents