Widyabudiningsih, D., L. Troskialina, S. Fauziah, S. Shalihatunnisa, R. Riniati, N. Siti Djenar, M. Hulupi, L. Indrawati, A. Fauzan, and F. Abdilah. “Pembuatan Dan Pengujian Pupuk Organik Cair Dari Limbah Kulit Buah-Buahan Dengan Penambahan Bioaktivator EM4 Dan Variasi Waktu Fermentasi”. Indonesian Journal of Chemical Analysis (IJCA), vol. 4, no. 1, Mar. 2021, pp. 30-39, doi:10.20885/ijca.vol4.iss1.art4.