1.
Widyabudiningsih D, Troskialina L, Fauziah S, Shalihatunnisa S, Riniati R, Siti Djenar N, Hulupi M, Indrawati L, Fauzan A, Abdilah F. Pembuatan dan Pengujian Pupuk Organik Cair dari Limbah Kulit Buah-buahan dengan Penambahan Bioaktivator EM4 dan Variasi Waktu Fermentasi. Ind. J. Chem. Anal [Internet]. 2021 Mar. 7 [cited 2024 Jun. 15];4(1):30-9. Available from: https://journal.uii.ac.id/IJCA/article/view/17165