Yuhua, Zheng, Nanjing Xiaozhuang University, Nanjing, China