[1]
Mu’alim, A.N. 2022. POTRET MAQASID SYARIAH PERSEPEKTIF ABU HAMID MUHAMMAD BIN MUHAMMAD AL-GHAZALI AT-THUSI AS-SYAFI’I. al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH). 4, 2 (Sep. 2022), 111–120. DOI:https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art3.