Setiawan, Yuan Yovita, Universitas Surabaya, Indonesia