Vol 10, No 2 (2017)

Jurnal El-Tarbawi

Table of Contents

Articles

 
Hidayatul Mabrur(1),
(1) Komunitas Penggiat Sosial Pendidikan (KPSP) Yogyakarta
PDF
 
Lukman Irfan(1), Khairul Amri(2), Suratingsih Suratingsih(3), Ulfa Andriani(4),
(1) Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
(2) Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
(3) Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
(4) Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
PDF
 
Fatihatul Muthmainah(1),
(1) Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
PDF
 
Damar Aditama(1),
(1) Program Studi Psikologi, Universitas Islam Indonesia
PDF
 
Naili Fauziah Lutfiani(1),
(1) Pascasarjana UIN Yogyakarta
PDF