Vol. IX, No. 1, Agustus 2009 Islam Dan New Media

Table of Contents

Articles

 
Yusdani Yusdani(1), M. Roem Syibli(2),
(1) Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia & Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia
(2) Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia
PDF
1-14

Article metrics

Abstract views : 158
 
Amelia Rahmaniah(1),
(1) Fakultas Syari’ah IAIN Antasari Banjarmasin
PDF
15- 33

Article metrics

Abstract views : 167
 
Akhmad Rifa’i(1),
(1) Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
PDF
35-50

Article metrics

Abstract views : 144
 
عبد الحافظ الصاوي(1),
(1) 
PDF
51- 70

Article metrics

Abstract views : 66
 
Lina Kushidayati(1),
(1) Islamic Studies Programme, Faculty of Arts, Leiden University, Netherlands
PDF
71-88

Article metrics

Abstract views : 66
 
Mohammad Ali Hisyam(1),
(1) Universitas Trunojoyo Madura
PDF
89-102

Article metrics

Abstract views : 79
 
Ahmad Syafi’i Ma’arif(1),
(1) Pimpinan Pusat Muhammadiyah
PDF
103-110

Article metrics

Abstract views : 69
 
Musnur Hery(1),
(1) Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang
PDF
111-128

Article metrics

Abstract views : 150
 
Lukman A. Irfan(1),
(1) Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
PDF
129- 153

Article metrics

Abstract views : 270

Book Review

 
Faizah Faizah(1),
(1) SMA Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta
PDF
155-160

Article metrics

Abstract views : 168