Religion Studies, Islamic Studies, Islamic Law, Islamic Education, Islamic Economics

Vol. 17, No. 2, Februari 2018 Pendidikan Karakter untuk Pengembangan Kurikulum dan Pembangunan Berkelanjutan

Table of Contents

Articles

 
Siska Sulistyorini(1),
(1) Universitas Islam Indonesia
PDF
155-176
 
Khusni Arum(1),
(1) Universitas Islam Indonesia
PDF
177-196
 
Mahyiddin Mahyiddin(1), Mustamar Iqbal Siregar(2), Muhammad Affan(3),
(1) Institut Agama Islam Negeri Langsa
(2) Institut Agama Islam Negeri Langsa
(3) Institut Agama Islam Negeri Langsa
PDF
197-220
 
Aly Abdel Moneim(1),
(1) Universitas Islam Indonesia
PDF
221-266
 
Suparta Suparta(1),
(1) STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik
PDF
267-296
 
Evita Yuliatul Wahidah(1),
(1) STIT Muhammadiyah Bojonegoro
PDF
297-318
 
Rina Oktafia Putri(1),
(1) Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga
PDF
319-336
 
Muhammad Aji Nugroho(1), Khoiriyatun Ni’mah(2),
(1) IAIN Salatiga
(2) LP Ma’rif Mangunsari Kota Salatiga
PDF
337-378
 
Nisa Rafiatun(1),
(1) Universitas Islam Indonesia
PDF
379-400