Vol. 17, No. 2, Februari 2018 Pendidikan Karakter untuk Pengembangan Kurikulum dan Pembangunan Berkelanjutan

Table of Contents

Articles

 
Siska Sulistyorini(1),
(1) Universitas Islam Indonesia
PDF
155-176

Article metrics

Abstract views : 75
 
Khusni Arum(1),
(1) Universitas Islam Indonesia
PDF
177-196

Article metrics

Abstract views : 102
 
Mahyiddin Mahyiddin(1), Mustamar Iqbal Siregar(2), Muhammad Affan(3),
(1) Institut Agama Islam Negeri Langsa
(2) Institut Agama Islam Negeri Langsa
(3) Institut Agama Islam Negeri Langsa
PDF
197-220

Article metrics

Abstract views : 74
 
Aly Abdel Moneim(1),
(1) Universitas Islam Indonesia
PDF
221-266

Article metrics

Abstract views : 111
 
Suparta Suparta(1),
(1) STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik
PDF
267-296

Article metrics

Abstract views : 33
 
Evita Yuliatul Wahidah(1),
(1) STIT Muhammadiyah Bojonegoro
PDF
297-318

Article metrics

Abstract views : 408
 
Rina Oktafia Putri(1),
(1) Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga
PDF
319-336

Article metrics

Abstract views : 32
 
Muhammad Aji Nugroho(1), Khoiriyatun Ni’mah(2),
(1) IAIN Salatiga
(2) LP Ma’rif Mangunsari Kota Salatiga
PDF
337-378

Article metrics

Abstract views : 75
 
Nisa Rafiatun(1),
(1) Universitas Islam Indonesia
PDF
379-400

Article metrics

Abstract views : 112