Vol 12, No 1 (2017)

VOLUME 12, NOMOR 1, OKTOBER 2017

Table of Contents

Articles

 
Mr. Topohudoyono(1), Mr. Budiyono(2),
(1) Yogyakarta
(2) Yogyakarta
PDF
1-18
 
Puji Hariyanti(1),
(1) Yogyakarta
PDF
19-34
 
Anindita Trinoviana(1),
(1) Yogyakarta
PDF
35-50
 
Praptika Handiyani(1), Anang Hermawan(2),
(1) Yogyakarta
(2) Yogyakarta
PDF
51-68
 
Ida Nuraini Dewi K.N(1),
(1) Yogyakarta
PDF
69-80
 
Ratih Gayatri Setyabudi(1), Mutia Dewi(2),
(1) Yogyakarta
(2) Yogyakarta
PDF
81-100